ÇEVRE DANIŞMANLIK

ATIK BEYANLARI

Atık beyanları, işletmelerin veya kuruluşların ürettikleri atıkların miktarını, türünü, kaynağını ve yönetimini belirtmek amacıyla yetkili kurumlar veya otoriteler nezdinde sunulan resmi beyanlardır. Bu beyanlar, çevre yönetimi, izleme ve raporlama süreçlerinin bir parçası olarak kullanılır. Atık beyanları, atık yönetimi konusunda şeffaflık sağlamayı ve çevresel etkileri izlemeyi amaçlar.

Tehlikeli –tehlikesiz atık beyanları her yıl mart ayı sonuna kadar yapılmalıdır. Daha sonrasında atık beyan sistemi kapanmaktadır.

Atık beyanlarının genel olarak içerebileceği bilgiler şunlar olabilir:

  1. Atık Türü ve Kaynağı: Hangi türde atığın üretildiği, hangi faaliyetler sonucu ortaya çıktığı gibi ayrıntılar.
  2. Atık Miktarı: Üretilen atığın miktarı, ağırlık veya hacim olarak ifade edilebilir.
  3. Atık İşleme Yöntemleri: Atığın nasıl işleneceği, geri dönüştürüleceği, bertaraf edileceği gibi bilgiler.
  4. Atık Bertaraf Yeri: Atığın nereye gönderileceği veya nasıl bertaraf edileceği bilgisi.
  5. Çevresel Etkiler ve Önlemler: Üretilen atığın çevresel etkileri ve alınan tedbirler hakkında bilgi.

6.Yasal Uyum: Atık beyanlarının, atık yönetimi yasalarına uygun olarak hazırlanması ve sunulması gerekliliği.

Atık beyanları, çevre koruma ve atık yönetimi kurallarına uyum sağlamak için önemlidir. Bu beyanlar, genellikle yerel veya ulusal çevre yönetim otoritelerine sunulur ve kuruluşların çevre dostu uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır. Beyanlar, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve atık yönetimi süreçlerini optimize etme amacıyla da değerlendirilebilir.

logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.