ÇEVRE DANIŞMANLIK

DEŞARJ İZİN BELGESİ
DANIŞMANLIĞI

İstanbul il sınırları içindeki firmalar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alım işlemlerinde mutlaka İSKİ Görüşü alması gerekmektedir.

İşyerinde Arıtma Tesisi Gerektiren bir atıksu çıkışı varsa İSKİ arıtma Tesisi yapımını şart koşmaktadır.Arıtma tesisi çıkış suyunun kendi yönetmeliklerine uygun olması durumunda ise Deşarj İzin Belgesi (DİB) vermektedir. Aksi durumda firmanın çalışmasına izin vermemektedir.

İSKİ Deşarj İzin Belgesi (DİB) işlemlerinde Arıtma Tesisinden SORUMLU MÜDÜR istemektedir. Tüm yazışmalar bu sorumlu müdür aracılığıyla yapılmalıdır.

ÇAMLICA ÇEVRE , İSKİ’nin istediği sorumlu müdür için bünyesinde bulunan Çevre Mühendisleri ile hizmet vermektedir.

İşyerinde Arıtma tesisi gerektirecek bir atıksu çıkışı söz konusu değil ise İSKİ bu durumu tespit ederek uygun görüş vermektedir.

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ kapsamında istenilen bu uygulama ;

Atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmasına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmasına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir seviyede arıtılarak uzaklaştırılmasına ve uygun alıcı ortama verilmeleriyle kanalizasyon şebekesi ile arıtma tesislerinin kullanım ve korunmasına ait usul ve esasları tespit eder.

3009 sayılı Kanun ile değişik 20.11.1981 tarih, 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanununa istinaden görev ve yetki alanı dahilinde bulunan atıksu kaynakları bu yönetmeliğin muhtevasını teşkil eder.

logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.