ÇEVRE DANIŞMANLIK

ATIK YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI

02.04.2015 tarihli ve  29314  sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetim Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir.

Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir. ÇAMLICA ÇEVRE olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla Atıkların Yönetimi ve Endüstriyel atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması konusunda, bize güvenebilirsiniz. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önce yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür.

3 aşamalı olarak gerçekleşen planda; 1.Aşama: Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini, 2.Aşama: Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların harmanlanması sonucu oluşan rapor, 3.Aşama: Raporun İl Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması. Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için çok gereklidir.

Atık yönetim danışmanlığı, işletmelerin, kuruluşların ve kamu sektörünün atık üretimini azaltma, atıkları etkili bir şekilde işleme alma, geri dönüşümü teşvik etme ve çevreye olumsuz etkileri en aza indirme amacıyla aldığı danışmanlık hizmetidir. Bu alanda uzmanlaşmış danışmanlar, müşterilere atık yönetimi süreçlerini optimize etme, yasal düzenlemelere uyum sağlama, maliyetleri azaltma ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme konularında yardımcı olurlar.

Atık yönetim danışmanlığı, genellikle aşağıdaki alanları kapsar:

  1. Atık Değerlendirmesi ve Analizi: Danışmanlar, işletmelerin ürettikleri atıkları değerlendirir ve analiz eder. Bu süreç, hangi atıkların nasıl yönetileceğine dair stratejiler geliştirmek için temel bir adımdır.
  2. Atık Azaltma Stratejileri:Danışmanlar, işletmelerin atık üretimini azaltmak için alabileceği adımları belirler. Bu, üretim süreçlerini gözden geçirmek, kaynak verimliliği artırmak ve atık ürünleri yeniden kullanmak gibi yöntemleri içerebilir.
  3. Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım: Danışmanlar, geri dönüşüm potansiyeli olan atıkları tanımlar ve bu atıkların uygun şekillerde yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini sağlar.
  4. Atık İşleme ve Bertaraf Seçenekleri: İşletmelere atıklarını nasıl işleyebilecekleri ve bertaraf edebilecekleri konusunda rehberlik ederler. Bu, atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini veya enerji üretimi için kullanılmasını içerebilir.
  5. Yasal Uyum ve İzinler: Atık yönetim danışmanları, işletmelerin yerel, bölgesel ve ulusal atık yönetimi yasalarına uyum sağlamalarına yardımcı olurlar. Bu da cezai yaptırımlardan kaçınmayı ve çevresel düzenlemelere uygunluğu sağlamayı içerir.
  6. Eğitim ve Farkındalık: Danışmanlar, işletme personelinin atık yönetimi konusunda eğitilmesini sağlar ve sürdürülebilirlik kültürünün işletme içinde yayılmasına yardımcı olur.

Atık yönetim danışmanlığı, işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına ve aynı zamanda maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur. Bu danışmanlık hizmeti, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışan işletmelere büyük faydalar sağlayabilir.

logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.