ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

ÇED RAPORLARI

Çed raporu Çed Yönetmeliği’ne istinaden tesislerin çevreye karşı olumlu veya olumsuz etkilerinin belirlenmesi sağlayan rapordur.
ÇED Raporu Çed yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için

  • Çevresel etki değerlendirmesi OLUMLU
  • Çevresel etki değerlendirmesi GEREKLİ DEĞİLDİR
  • Çevresel etki değerlendirmesi KAPSAM DIŞI/MUAFİYET/ MUAF

Karalarını alarak projeleriniz için yatırıma başlayabilir, ihale edebilir, teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı alabilirsiniz.

 • ÇED yönetmeliğine tabi projeler/faaliyetler;
 • Sanayi tesisleri,
 • Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları,
 • Madencilik,
 • Enerji,
 • Tarım, gıda, hayvancılık
 • Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar,
 • Turizm, konut
 • Petrol-doğalgaz

olarak 8 alt grupta değerlendirilmektedir…

ÇED RAPORLARI: Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Çed Raporu Hazırlama Yetkisi Ve Yeterlilik Belgesine Sahip Profesyonel Danışmanlık Şirketi olarak bizler sizin için çed kararlarınızı en kısa sürede alalım.

  1. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Hazırlanması
  2. Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
  3. ÇED Kapsam Dışı Başvuruları ve Takibi
  4. ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri
  5. Çevre Yönetim Planı Hazırlanması
  6. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
  7. Sulak Alan İzinleri
  8. Ek-VI Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formlarının Hazırlanması
  9. Ekosistem Değerlendirme Raporu
  10. Akustik Rapor
  11. Sosyal Etki Değerlendirme Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan ve faaliyet sırasında ve çed kapsamdışı belgesi sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip ve değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır.

Çed kapsamdışı belgesi Herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girerek en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsamdışı Görüş müracaatında bulunmak gerekmektedir.

Çamlıca Çevre, ÇED ,yönetmeliği kapsamında ÇED raporlarının , proje tanıtım dosyalarının hazırlanması, hazırlatılması ve ÇED kapsam dışı görüşleri müracaatlarını Bakanlık ve İl Müdürlüklerine yapmaktadır ve en kısa sürede sizleri teslim edilir.

logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.