SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SERA GAZI
İZLEME PLANI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan 17.04.2014 tarih ve 29003 sayılı ‘SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ kapsamında belirlenen faaliyetleri yürüten işletmelerin, sera gazı izleme planı ve sera gazı emisyon raporunu hazırlamak/ hazırlatmak ve akredite olmuş kuruluşlara doğrulatarak Bakanlık’ a sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Hazırlanan raporlar ilgili yıl için geçerliliğini korumaktadır ve bir sonraki dönem için tekrar oluşturulması gerekmektedir.

Sera Gazı İzleme Planı Oluşturması gereken faaliyet kollarından bazıları şu şekildedir; Pik demir ve Çelik, Kireç, Cam ve Seramik ürünleri, Kağıt Mukavva Karton, Büyük Hacimli Organik Kimyasal Maddeler, Hidrojen ve Sentez Gazı…

İzleme Planı Hazırlanması

“Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” kapsamındaki usül ve esaslara göre rapor içeriği oluşturulmaktadır. Raporun oluşturulma aşamalarını kısaca özetlemek gerekirse;

  • Tesis faaliyetleri incelenerek kapsama girdiği teyit edilir ve faaliyet tanımlamaları gerçekleştirilir.
  • Emisyon oluşumuna sebep olan emisyon kaynakları, emisyon noktası olarak adlandırılan emisyonların atmosfer çıkışının sağlandığı noktalar ve yıllık tahmini emisyon miktarı belirlenir.
  • Daha sonra tesisin hangi kategoride bulunduğuna dair bir çalışma gerçekleştirilir.

Oluşan yıllık emisyon miktarına göre ayrılan tesis kategorilendirmeleri şu şekildedir:

Kategori A: Yıllık emisyon miktarı 50.000 tonCO2 eşdeğerine eşit ve altındaki tesisler

Kategori B: Yıllık emisyon miktarı 50.000 tonCO2 eşdeğeri ‘ den büyük 500.000 tonCO2 eşdeğerine eşit veya daha az olan tesisler

Kategori C: Yıllık emisyon miktarı 500.00 tonCO2 eşdeğeri üzerindeki tesisler

  • Akredite kuruluşlarla sözleşme yapılması ile birlikte stratejik analizler gerçekleştirilir.
  • Stratejik analizler akabinde saha ziyaretinde bulunarak sahanın iç tetkiki sağlanır.
  • Yapılan ofis çalışmaları sonucunda rapor oluşturulur.
  • Son adım olarak sistem üzerinde rapor bakanlığa sunulur.
logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.