ÇEVRE DANIŞMANLIK

SIFIR ATIK
DANIŞMANLIĞI

12.07.2019 tarihli ve  30829 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince atık oluşturan işletmeler yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

İşletmelerin Sıfır atık kutuları alması gerekmektedir. Atıkları kaynağında düzgün olarak ayrıştırıp, atıkların lisanslı firmalara gönderimi sağlanmalı, Entegre Çevre bilgi sistemi üzerinden Sıfır Atık modülü üzerinden başvuru yapıp 5 yıllık geçerli olan Sıfır Atık Belgesi almak zorundadır.

Sıfır atık danışmanlığı, işletmelerin ve kuruluşların atık üretimini mümkün olduğunca azaltmayı ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, atıkları sadece bertaraf etmek yerine, onları kaynak olarak tekrar kullanma veya dönüştürme yollarını bulmayı hedefler. Temel felsefesi, atıkları değerli birer kaynak olarak görmek ve onları ekonomiye, topluma ve çevreye fayda sağlayacak şekillerde yönetmektir.

Sıfır atık danışmanlığının ana hedefleri şunlar olabilir:

  1. Atık Azaltma: İşletmeler, ürün tasarımından başlayarak üretim süreçlerine kadar her aşamada atık üretimini en aza indirgemeye odaklanır.

2.Geri Dönüşüm ve Dönüştürme: Atıkların mümkün olduğunca geri dönüşüme kazandırılması veya dönüştürülmesi sağlanır. Bu, malzemelerin yeniden kullanımını içerebileceği gibi geri dönüşüm ve kompostlama gibi yöntemleri de içerebilir.

  1. Ürün ve Ambalaj Tasarımı: Ürünlerin ve ambalajların sürdürülebilirliğini artıracak şekillerde tasarlanması teşvik edilir. Az ambalaj kullanımı, yeniden doldurulabilir ürünler ve kolayca ayrışabilen malzemeler gibi yaklaşımlar öne çıkar.
  2. Eğitim ve Farkındalık: İşletme personeli ve tüketiciler sıfır atık konusunda bilgilendirilir ve farkındalık yaratılır. Bu sayede daha fazla insanın sıfır atık prensiplerini benimsemesi sağlanır.
  3. İşbirlikleri ve Ortaklık: İşletmeler, atık yönetimi konusunda diğer işletmeler, topluluklar ve belediyelerle işbirliği yapar. Bu sayede daha büyük etki yaratma ve kaynakları daha etkili kullanma fırsatları doğar.

Sıfır atık danışmanlığı, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de işletmelerin maliyetlerini düşürme potansiyelini bir araya getirir. İşletmelere, atık yönetimi süreçlerini gözden geçirme, yenilikçi çözümler bulma ve daha yeşil bir işletme kimliği oluşturma konularında yardımcı olabilir.

logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.