SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YAŞAM DÖNGÜSÜ ENERJİ ANALİZİ (LCEA)

Enerji; beslenme, barınma, ısınma gibi insan yaşamı için hayati önem taşıyan alanlarda yer alması bakımından çok önemli bir kavramdır. Ülkelerin kalkınması gelişmesi savunma ve teknoloji konularında ilerlemesi için sahip olması gereken bir kaynaktır. Devletler arasında enerji bakımından rekabetler oluşmakta, bilim insanları tarafından yenilikçi teknolojiler ile enerji üretimi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Yaşam döngüsü enerji analizi ise, bir ürünün üretiminden atık haline gelene kadar yer alan adımların enerji kullanımı bakımından değerlendirilerek yaşam döngüsünün analiz edilmesidir. Burada amaç üretimde kullanılan enerjinin belirlenerek, optimizasyonunun ve geliştirilmelerin yapılması amacıyla yol haritasının belirlenmesidir.

Yaşam döngüsü enerji analizinin kurumlara sağladığı katkılar sıralanacak olursa;

  • Daha kaliteli enerji kaynaklarının sağlanması için bir rehber oluşturur
  • Maliyet bakımından daha karlı seçeneklere yönlendirir
  • Enerjinin verimli kullanılmasının bir gereklilik olduğunu sunar
  • Sektörel rekabete katkı sağlar
logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.