SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SU AYAK İZİ HESABI VE RAPORLANMASI

Canlı yaşamı için hayati önem arz eden su; ne yazık ki kısıtlı bir kaynaktır ve tasarruflu kullanılması gerekmektedir. Sanayileşme ve nüfus artışından ötürü var olan su kaynakları günden güne kritik düzeylere inmektedir. Gelecekte su rezervlerinin kritik düzeylere ulaşmasıyla mevcut kaynak kullanımı açısından uluslararası boyutta krizler yaşanacağı ön görülmektedir. Temiz suya erişim her şeyden önce insanı bir haktır fakat bu hakkın kullanımı konusunda tasarruflu olunmadığı takdirde temiz suya erişim sağlanamayacaktır.

Su Ayak İzi ise bireysel ya da endüstriyel kapsamda üretim veya tüketim faaliyetleri sonucunda kullanılan su miktarının belirlenmesi olarak tanımlanabilir.  Süreç ya da ürün bazlı hesaplamalar yapılabilir.

Su ayak izi; Mavi, Yeşil ve Gri olarak gruplandırılmaktadır.

Doğal süreçler sonucunda oluşan atmosferdeki su buharının yağışa dönüşmesiyle ortaya çıkan, bu yağış suyunun kullanımıyla oluşan su ayak izine yeşil su ayak izi denir.

Büyük bir çoğunluğu sudan oluşan gezegenimizde tatlı su oranı %2.5 civarındadır. Kullanılan bu yüzey sularının oluşturduğu su ayak izi yeşil su ayak izi olarak adlandırılmaktadır.

Üretim aşamasında oluşan kirlenmiş tatlı su kaynağının deşarj edilen miktarı gri su ayak izi olarak tanımlanır.

Su ayak izi raporu; Kurumsal su ayak izi hesaplamaları, su tüketimi ve atık su deşarjı ile ilgili verilerin toplanmasını, işlenmesini ve raporlanmasını içerir. Bu raporlar, kuruluşların su kullanımı ve yönetimini izlemelerine, iyileştirmeler yapmalarına ve su kaynaklarını koruma çabalarını yönlendirmelerine yardımcı olabilir.

Su kaynaklarının doğru kullanımı sürdürülebilirliğinin sağlanması, dünyanın gelecekteki durumu açısından oldukça değerlidir. Su ayak izi hesaplaması, doğru kaynak yönetimi ve su tüketimini azaltma konusunda farkındalık yaratmak için etkili bir araçtır.

Su ayak izinin hesaplanması mevcut su kullanımının sektörel bazda görülerek daha sürdürülebilir teknikler oluşturulmasına olanak sağlar. Sürdürülebilir teknikler oluşturmak, doğal kaynak tasarrufuna ek olarak maliyet ve zaman kaybının da önüne  geçerek pek çok onuda kar sağlar. Siz de firmanız için su ayak izi hesaplamaları yapılmasını sağlayarak mevcut durumunuzu belirlerken rakip firmalara kıyasla ne gibi avantaj ve dezavantajlarınız bulunduğunu belirleyebilirsiniz.

Çamlıca Çevre Danışmanlık olarak su ayak izi hesaplamalarınızı yerel ve ulusal standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Hesaplama ve raporlama ISO 14046 standardı kapsamında gerçekleştirilir ve standardın sahip olduğu ilkeler doğrultusunda doğrulanabilir.

Su ayak izi hesaplamasında başlıca aşamalar şu şekildedir;

  • Su kullanılan kaynakların tespit edilmesi
  • Su kullanımına dair verilerin toplanması
  • Uluslararası nitelikte kabul görmüş formülasyonlar kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirilir.
  • Hesaplamalar doğrultusunda raporlama yapılır.
logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.