SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ (LCA)

Bir ürünün hammadde aşamasından itibaren atık olarak değerlendirilip bertarafına kadar gerçekleşen faaliyetlerin tümünde oluşan çevresel etkilerin hesaplanarak raporlanması yaşam döngüsü analizi olarak adlandırılmaktadır. Bu çevresel etkileri örneklendirmek gerekirse; kullanılan su miktarı, tüketilen enerji, oluşan atıklar, emisyonlar, yan ürünler vb.

Çevresel konulara olan ilgi ve hassasiyet artışı kaynaklı teknoloji ve üretimsel alanda oluşan gelişmeler kapsamında projelerin; topluma.maliyeti, performansı gibi alışılagelmiş incelemelere ek oalrak doğal kaynakların kullanımı ve ulusal bazlı çevre sorunlarına yol açma olasılığı gibi bileşenler de karar verme süreçlerinde gittikçe daha sık göz önünde bulundurulan faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır Yaşam döngüsü analizi geçmiş dönemden günümüze kadar gelişim göstermekte olan bir alandır. 1990’lı yıllardan itibaren değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır.

Yaşam döngüsü analizi benzer ürünler arasında bilinçli tüketicilerin tercih yapmasında etkili olmaktadır. Çünkü bu değerlendirme çevresel etkilerin azaltılmasını sağlar. Çevresel etkiler bakımından daha ekolojik ürünlerin üretilmesi doğaya faydalı olurken öte yandan firmaların satış stratejisi oluşturmasında ve marka değerlerinin yükselmesinde de kolaylık sağlar. Bir diğer katkısı ise üretilecek ürün miktarına göre hammadde ve enerji planlamasını kolaylaştırmasıdır.

Yaşam döngüsü analizinin içeriğinden bahsedilirse; Tüm ISO standartlarında olduğu gibi amaç kapsam belirleme ile başlayarak; envanter analizi oluşturma, oluşturulan envanterin etkilerini belirleme ve son olarak bunların yorumlanması akabinde rapor oluşturulması süreçlerini kapsar. Envanter belirlemek ve etkilerin incelenmesi oldukça önemli aşamalardır. Bu aşamaların ve tüm raporlamanın alanında yetkin kişiler tarafından gerçekleşmesi gerekmektedir.

Yaşam Döngüsü Aşamaları

  • HAMMADDE
  • ÜRETİM
  • TÜKETİM
  • BERTARAF
  • GERİ DÖNÜŞÜM
  • NAKLİYE

Çamlıca Çevre Danışmanlık olarak Yaşam Döngüsü Analizlerinizi hesaplamalarınızı yerel ve ulusal standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.