ÇEVRE DANIŞMANLIK

TEMİZ ÜRETİM PLANI
DANIŞMANLIĞI

  • 4.12.2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Ve Kontrol Tebliği doğrultusunda kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon, haşıllama, baskı, haşıl sökme ve benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerinin gerçekleştirildiği tekstil tesisleri temiz üretim planlarını hazırlatarak onay almakla yükümlüdürler.
  • Üretimleri aşamasında suya, havaya ve toprağa verilecek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolünün sağlanması,
  • Çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,
  • Temiz üretime uyumlu teknolojiler ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımının sağlanması,
  • Temiz üretim planlarının hazırlanması, revizyonu ve uygulamasının takibi,
  • Temiz üretim planlarının onaylanmasına müteakip her yıl Gelişme Raporlarının hazırlanarak ilgili kurumlara sunulması yer almaktadır.
logos
ALANINDA UZMAN ÇALIŞANLARIMIZLA SİZLERE TECRÜBELERİMİZLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.